Date 24 - 10 - 202110:10 PM
Quick link
Stock market
Thông báo trả cổ tức năm 2012
Update 08/05/2013 , 04:05 AM

Ngày 18/4/2013 Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Hội nghị đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 thông báo đến các Quý cổ đông của Công ty về việc thanh toán cổ tức năm 2012 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2012: 12%/năm

- Phương thức thanh toán: Tiền mặt

- Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 20/5/2013 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật)

- Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán - Số 13 ngõ Yên Thế, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

 

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 179045
User online: 11