Ngày 24 - 10 - 202110:10 PM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
THÔNG BÁO THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2009
Cập nhật 07/05/2010 , 08:05 AM

TỔNG CTY ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NHÀ HN
CTY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN 22
 
Số : 290/TB-CT22
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Hà nội, ngày 06 tháng 05 năm 2010

 
THÔNG BÁO
V/v: Thanh toán cổ tức năm 2009
         
          - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22;
            - Căn cứ kết quả SXKD năm 2009;
            - Căn cứ Báo cáo Kiểm toán tài chính năm 2009 của Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam.
            - Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đã được thông qua ngày 22/4/2010;
            Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 thông báo đến các Quý vị cổ đông của Công ty về việc thanh toán cổ tức năm 2009 như sau:
            1. Tỷ lệ cổ tức năm 2009: 11%/mệnh giá cổ phần (1.100đ/01 cổ phần).
            2. Phương thức thanh toán: Tiền mặt.
            2. Thời gian thanh toán: Bắt đầu từ ngày 04/5/2010 đến 15/5/2010 (trừ ngày thứ 7, Chủ nhật).
            3. Địa điểm chi trả cổ tức: Phòng TCKT Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 - 13 Ngõ Yên Thế, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Hà Nội.
            Lưu ý:
            Quý cổ đông khi đến nhận cổ tức cần mang theo các giấy tờ cần thiết sau:
            - Giấy chứng minh nhân dân (bản chính)
            - Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản chính)
            - Giấy uỷ quyền hợp pháp (trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác nhận tiền thay).
            Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
            Phòng TCKT Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 - ĐT: 043.747.1924
            Trân trọng thông báo.

 
 
Nơi nhận:
- Cổ đông CT22
- Lưu VT, P6
 
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HN 22
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đã ký)
 
 
Trần Quốc Việt

 
Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 179040
Đang online: 5