Date 22 - 09 - 202105:09 PM
Quick link
Stock market
Đội xây lắp số 7
Update 25/03/2009 , 01:03 AM

1. Tên giao dịch

 

Đội xây lắp số 7 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

 

2. Địa chỉ giao dịch: Số 292 Đội Cấn - Hà Nội

 

3. Điện thoại: 04.62146764

 

4. Fax: 

 

5. Email: 

 

6. Người đại diện : Ông Hoàng Tuấn Việt - Đội trưởng

 7. Ngày thành lập:  

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 172105
User online: 3