Ngày 11 - 05 - 202105:05 PM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Ban giám đốc
Cập nhật 25/10/2008 , 03:10 AM

1.Ông Trần Quốc Việt
- Kỹ sư xây dựng.
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Giám Đốc Công ty (G1).
- Bí Thư Đảng Uỷ Công ty
2.Ông Nguyễn Anh Linh
- Kỹ sư xây dựng - Cử nhân kinh tế
- Uỷ viên Hội đồng quản trị
- Phó Giám đốc Công ty (G2)
- Chủ tịch Công đoàn Công ty.
- Đại diện lãnh đạo Chất lượng Công ty (QMR)
3.Ông Nguyễn Văn Khắc
- Kỹ sư xây dựng
- Phó Giám đốc Công ty (G3)

 

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 141176
Đang online: 4