Ngày 11 - 05 - 202104:05 PM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Các đơn vị thành viên
Cập nhật 25/12/2008 , 07:12 AM
1. Trung tâm Phát triển Công nghệ Xây dựng  2. Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội 22
3.  Xí nghiệp xây lắp số 1
4.  Xí nghiệp xây lắp số 2
5.  Xí nghiệp xây lắp số 3
6.  Xí nghiệp xây lắp số 4
7.  Xí nghiệp xây lắp số 5
8.  Xí nghiệp xây lắp số 6
9.  Xí nghiệp xây lắp số 7
10.  Xí nghiệp xây lắp số 8 11. Xí nghiệp xây lắp số 9
12. Đội xây lắp số 2
13. Đội xây lắp số 5
14. Đội xây lắp số 7
15. Đội xây lắp số 8
16. Đội xây lắp số 9 


 

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 141175
Đang online: 4