Ngày 04 - 03 - 202402:03 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Cập nhật 29/04/2010 , 03:04 PM

Ngày 22/4/2010 Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Về dự Đại hội có bà Nguyễn Thương Huyền – phó phòng Nông nghiệp giao thông nhà đất – Chi cục Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính Hà Nội và ông Vũ Huy Lân – phó phòng Quản lý vốn, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Đại hội đã được nghe báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 của Ban kiểm soát và nội dung phuơng án sửa đổi các điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung và tiến hành bỏ phiếu kín bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010-2015. Kết quả như sau:

-Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Quốc Việt

2. Ông Nguyễn Xuân Đoàn

3. Ông Nguyễn Anh Linh

- Thành viên ban kiểm soát

1. Ông Đào Trương Tuấn

2. Ông Từ Ngọc Dương

3. Bà Trần Thanh Vân 

Đại hội đã lập Nghị quyết thông qua các nội dung Đại hội.

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 63530
Đang online: 10