Ngày 04 - 03 - 202402:03 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Thông báo trả cổ tức năm 2012
Cập nhật 08/05/2013 , 11:05 AM

Ngày 18/4/2013 Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. Hội nghị đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22 thông báo đến các Quý cổ đông của Công ty về việc thanh toán cổ tức năm 2012 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2012: 12%/năm

- Phương thức thanh toán: Tiền mặt

- Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 20/5/2013 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật)

- Địa điểm: Phòng Tài chính kế toán - Số 13 ngõ Yên Thế, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

 

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 63530
Đang online: 9