Date 22 - 01 - 202009:01 PM
Quick link
Stock market
Sàn giao dịch bất động sản Hà Nội 22
Update 18/12/2009 , 02:12 AM

1. Tên giao dịch

 

Sàn giao dịch bất động sản Handico22 - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội 22

 

2. Địa chỉ giao dịch: Số 13 Ngõ Yên Thế - Đống Đa - Hà Nội

 

3. Điện thoại: 37475367

 

4. Fax: 

 

5. Email: 

 

6. Người đại diện : Ông Từ Ngọc Dương - Giám đốc

 

7. Ngày thành lập: 13/10/2009 

Quink news
Buy sell
Login
Page view: 62463
User online: 5