Ngày 04 - 03 - 202401:03 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Trang chủ » Văn bản pháp quy
STT Tiêu đề / Tóm tắt Downloads
1 Chính sách chất lượng Công ty

- In va treo bảng CSCL tại trụ sở Công ty (Ban ISO thực hiện).

- In và treo bảng CSCL tại văn phòng các đơn vị trực thuộc, văn phòng các BCH công trình nhằm tuyên truyền, phổ biến CSCL đến toàn thể CBCNV Công ty tại đơn vị và tại các công trường (áp dụng với các văn phòng đơn vị không đóng ở trụ sở Công ty) 

Download
2 Mục tiêu chất lượng và hoạch định mục tiêu chất lượng

 Xem mục 5.4 Hoạch định, Tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Bộ phận phải lập mục tiêu chất lượng của bộ phận mình (trưởng bộ phận ký ban hành) trong năm kế hoạch, hoạch định biện pháp để đạt được mục tiêu chất lượng đề ra.

3 Tiêu chuẩn ISO 9001:2008
Download
4 Quy định thực hiện các công trình do Công ty quản lý (01/7/2012)
5 Tài liệu hệ thống QLCL 9001:2008
Download
Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 63519
Đang online: 7