Date 26 - 02 - 202109:02 PM
Quick link
Stock market
Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học Máy tính ACS
Update 15/01/2009 , 06:01 AM
ACS là công ty tiên phong trong lĩnh vực phần mềm, dịch vụ dữ liệu và dịch vụ BPO (Business Process Outsourcing) tại Việt Nam. ACS ra đời với "Sứ mệnh" nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp khi tham gia thị trường toàn cầu bằng việc chia sẻ rủi ro và chia sẻ những công việc phức tạp nhưng tạo ra ít giá trị cho doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp nâng cao trình độ chuyên môn và tập trung nguồn lực vào các công việc quan trọng. ACS thực hiện sứ mệnh của mình bằng việc cung cấp dịch vụ chất lượng và tối ưu chi phí với đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và sáng tạo không ngừng.
Quink news
Buy sell
Login
Page view: 124064
User online: 8