Ngày 04 - 03 - 202412:03 AM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Hội đồng quản trị
Cập nhật 25/10/2008 , 10:10 AM

1. Ông Từ Ngọc Dương
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Ông Nguyễn Đức Thắng

- Ủy viên Hội đồng quản trị

3. Ông Trần Quốc Việt

- Ủy viên Hội đồng quản trị

4. Ông Nguyễn Anh Linh

- Uỷ viên Hội đồng quản trị

5. Bà Nguyễn Thị Phương Hà

-Ủy viên Hội đồng quản trị

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 63514
Đang online: 5