Ngày 03 - 12 - 202305:12 PM

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008    Handico22 Chào mừng kỷ niệm ngày Giải phóng miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Liên kết nhanh
Bảng giá chứng khoán
Phòng ban chức năng
Cập nhật 25/12/2008 , 02:12 PM
 

 

 

1. Phòng Kế hoạch kỹ thuật (P1):

      - Ông Nguyễn Văn Bách - Kỹ sư xây dựng

        Chức vụ: Trưởng phòng

        ĐT: 024.37471922

2. Phòng Đầu tư - Phát triển (P2)

       - Ông Đào Trương Tuấn - Cử nhân học viện Ngân hàng

         Chức vụ: Trưởng phòng

        ĐT: 024.37472394

3. Phòng Cơ điện - Thiết bị (P3)

     - Ông Nguyễn Đức Trường Giang - Kỹ sư điện

       Chức vụ: Trưởng phòng 

4. Phòng Tài chính kế toán (P4)

      - Bà Nguyễn Thị Phương Hà - Cử nhân kinh tế

       Chức vụ: Kế toán trưởng

       ĐT: 024.37471924

5. Phòng Tổ chức hành chính (P6)

      - Bà Bùi Thị Hương - Thạc sĩ Luật

      Chức vụ: Trưởng phòng

      ĐT: 024.37331376

 

 

  

 

 
 

 

Mua và bán
Đăng nhập
Lượt truy cập: 32466
Đang online: 9